Гориво за биокамини

Био етанол гориво е алтернативен източник на енергия, произведен от целулозна биомаса. При изгаряне не отделя дим. Отпадъчните продукти от горенето са само водни пари и въглероден диоксид в съотношение и състав, подобни на тези на човешкото дишане. Топлинната мощност от 1 литър биоетанол е приблизително 3 kW/h. Използването му намалява вредните емисии и пази околната среда чиста. 

  • 100% възобновяем енергиен източник
  • Няма токсични компоненти
  • Без мирис
  • Без дим
  • Равномерно изгаряне през целия процес на горене
  • Лесно запалване

Начин на употреба: Горивната камера се пълни не повече от ¾ от обема й или до ниво „MAX”. Ако желаете да допълните с гориво, то първо загасете пламъка, изчакайте 10-15 мин., за да се охлади горивната камера и тогава долейте. Придържайте се към индивидуалните инструкции за употреба на всяка био камина. Продължителността на горене на био етанола зависи от настройката на пламъка и модела на биокамината. 

Приложение: подходящ за използване в помещания без комин

Разфасовки: 1L; 5L