БЛОГ

Биоетанолът - 100% естествен източник на енергия, който можем да използваме и у дома.

Биоетанолът  - 100% естествен източник на енергия, който можем да използваме и у дома.

Най-често биоетанолът се добива от зърнени култури, като царевица, рапица, пшеница и др. След ферментация на суровините и последваща дестилация се получава биоетанол с висока чистота 99%. Неговото производство е безотпадно, а използването му спомага за опазване на околната среда чрез намаляване на вредните емисии.

Биоетанолът е продукт, който основно намира широко приложение в транспорта. След въвеждане на промени в европейското законодателство от 2009 година, всички страни членки на съюза са задължени да увеличат използването му до 10% от общата консумация на горива, с което да се наложи по-широкото използване на енергия от възобновими източници.

В България биогоривото най-често се използва като екологична добавка към бензина, с цел подобряване на неговите качества, но все по-навлизаща тенденция в интериора е използването на биокамини, които използват биоетанола като гориво.

Основно биокамините се разделят на декоратини и на такива които служат и за отопление на стаи с квадратура от около 25 м², дори често и повече. Биоетанола предлаган под марката bHeat е екологичен продукт, който не отделя вредни газове и при изгарянето му няма дим и миризма. Бавното изгаря на биоетанола го прави икономичен за използване, а в зависимост от вида на биокамината и горивната й камера с 1Л биогориво може да се отоплявате около 3-4 часа. Биоетанолът е запалима течност, но при спазване на всички указания и инструкции от етикета на опаковката, приложението му е много лесно и безопасно. Основното правило, което трябва да се спазва е, да не се налива горивна течност докато камината гори или е още топла.

Уютът и топлината който внася живият огън у дома е несравним, но още по-безценно е, че едновременно с това се грижим и щадим природата около нас.

Популярни постове: